Opmerkelijk Groen
Groen & innovatief DNA

André Hoek: “Wij werken voor 80 procent aan de herkenbaarheid als goed en gedegen groenbedrijf. Bomen planten, snoeien, kappen, gazon maaien, daarvoor kan men altijd bij ons terecht. De overige 20 procent is om de speelruimte voor duurzame innovatie te borgen – continu innoveren met duurzaamheid als vertrekpunt, is een voorwaarde. ”Afgelopen jaar vierden wij ons 75 jarig jubileum. Hoek heeft in de afgelopen jaren fantastische dingen neergezet en is constant meegegroeid met de ontwikkelingen. Zij is met regelmaat voorloper geweest, en dat blijft zij doen. Groei door samenwerken van onze medewerkers, partnerbedrijven en opdrachtgevers! Met nieuwe oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst te verbeteren. Met het groene en innovatieve DNA blijft Hoek die nieuwe oplossingen bieden!